Учителски колектив

1. Костадин Лазаров Мустайковдиректор         

2. Мария Петрова Елмазова заместник-директор

3. Тереза Василева Владимированачален учител

4. Татяна Димитрова Станчеваначален учител

5. Лавиния Кръстева Гаврилованачален учител

6. Лидия Йорданова Костадинова начален учител

7. Камелия Давидова Каменованачален учител, главен учител в начален етап

8. Здравка Цекова Томованачален учител

9. Йорданка Радкова Крумованачален учител

10. Снежанка Борисова Тошеваначален учител

11. Галина Антованачален учител

12. Иванка Миланчева-Илиеваначален учител 

13. Никола Балков – учител по английски език

14. Славка Николова Тодорова – учител по български език и литература, главен учител в прогимназиален етап

15. Ренета Велева – учител по български език и литература 

16. Юлия Димитрова Ивановаучител по математика

17. Иванка Петкова Гиговаучител по математика

18. Бойка Петкова Величковаучител по история и цивилизация и технологии

19. Марияна Георгиеваучител по биология и здравно образование

20. Екатерина Йорданова – учител по английски език

21. Ани Йорданова Кавалджиеваучител по география и икономика

22. Йовка Добрева Димитроваучител по физическо възпитание и спорт

23. Венелина Йорданова Керкенезоваучител по изобразително изкуство

24. Н. Михайловаучител по музика

25. Ивайло Георгиев – учител по хореография

26. Христо Тодоров Каракашев – учител на група в ЦОУД

27. Елица Михалева Ивановаучител на група в ЦОУД

28. Цветелина Пешева Савоваучител на група в ЦОУД

29. Марияна Симеонова Кръстеваучител в подготвителен клас

30. Станислава Мезерлиева учител на група в ЦОУД

31. Веселина Ангелова Таскова – учител на група в ЦОУД

32. Антонио Руменов Григоров – учител на група в ЦОУД

33. Благовест Захов – учител на група в ЦОУД