Учителски колектив

1. Костадин Лазаров Мустайковдиректор         

2. Мария Петрова Елмазова заместник-директор

3. Здравка Цекова Томова – начален учител

4. Иванка Миланчева-Илиева – начален учител

5. Йорданка Радкова Крумова  начален учител

6. Камелия Давидова Каменова – начален учител, главен учител в начален етап

7. Лавиния Кръстева Гаврилова – начален учител

8. Лидия Йорданова Костадинова – начален учител

9. Петя Донева – начален учител

10. Станислава Мезерлиева – начален учител

11. Татяна Димитрова Станчева начален учител

12. Тереза Василева Владимирова – начален учител 

13. Никола Балков – учител по английски език

14. Славка Николова Тодорова – учител по български език и литература, главен учител в прогимназиален етап

15. Ренета Велева – учител по български език и литература 

16. Юлия Димитрова Ивановаучител по математика

17. Иванка Петкова Гиговаучител по математика

18. Бойка Петкова Величковаучител по история и цивилизация и технологии

19. Марияна Георгиеваучител по биология и здравно образование

20. Екатерина Йорданова – учител по английски език

21. Нина Цветковаучител по география и икономика

22. Йовка Добрева Димитроваучител по физическо възпитание и спорт

23. Пенка Минчева – учител по физическо възпитание и спорт

24. Венелина Йорданова Керкенезоваучител по изобразително изкуство

25. Кремена Петковаучител по музика

26. Йорданка Шопова – учител по хореография

27. Анелия Рангелова – учител на група в ЦОУД

28. Антоанета Николова – учител на група в ЦОУД

29. Антонио Руменов Григоров – учител на група в ЦОУД

30. Галина Антова – учител на група в ЦОУД

31. Драга Василеваучител на група в ЦОУД

32. Здравка Христова – учител на група в ЦОУД

33. Марияна Симеонова Кръстева – учител в подготвителен клас

34. Цветелина Пешева Савова – учител на група в ЦОУД

35. Бисерка Борисоваресурсен учител

36. Радост Андонова - психолог