Класни ръководители

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В 58. ОУ "СЕРГЕЙ РУМЯНЦ учебна година

 

НАЧАЛЕН ЕТАП                        

І а клас – Камелия Каменова – начален учител, главен учител

ЦОУД - Антоанета Николова - начален учител

І б клас – Иванка Илиева – начален учител

ЦОУД - Здравка Христова - начален учител

II a клас – Ирина Цанкова – начален учител

ЦОУД - Петя Донева - начален учител

II б клас – Йорданка Крумова начален учител

ЦОУД - Галина Антова - начален учител

ІII а клас – Тереза Владимирова – начален учител

ЦОУД - Цветомира Керемедчиева - начален учител

ІII б клас – Татяна Станчева – начален учител

ЦОУД - Анелия Рангелова - начален учител

ІV а клас – Станислава Мезерлиева начален учител

ЦОУД - Лавиния Гаврилова - начален учител

ІV б клас – Лидия Костадинова – начален учител

ЦОУД - Росица Василева - начален учител

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V а клас –  Марияна Георгиева – преподавател по биология и здравно образование

V б клас – Венелина Керкенезова – преподавател по Изобразително изкуство

VI а клас – Славка Тодорова – преподавател по български език и литература, главен учител в прогимназиален етап

VI б клас –Мария Желязкова – преподавател по математика и информационни технологии

VIв клас – Нина Цветкова – преподавател по география и икономика

VII a клас – Йовка Добрева - преподавател по физическо образование и спорт

VII б клас - Екатерина Йорданова - преподавател по английски език