Класни ръководители

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В 58. ОУ "СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ" 2019/2020 учебна година

 

НАЧАЛЕН ЕТАП                        

ПК 6-годишни – Мариана Симеонова – детски учител

І а клас – Тереза Владимирова – начален учител

І б клас – Татяна Станчева – начален учител

II a клас – Станислава Мезерлиева начален учител

II б клас Лидия Костадинова начален учител

ІII а клас Камелия Каменованачален учител, главен учител в начален етап

ІII б клас – Иванка Илиеваначален учител

ІV а клас – Здравка Томованачален учител

ІV б клас – Йорданка Крумованачален учител

IV в клас Петя Донева– начален учител

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V а клас – Йовка Добрева – преподавател по физическо възпитание и спорт

V б клас – Екатерина Йорданова – преподавател по английски език

VI а клас – Марияна Георгиева – преподавател по биология и здравно образование

VI б клас – Ренета Велева – преподавател по български език и литература

VII а клас – Славка Тодорова – преподавател по български език и литература, главен учител в прогимназиален етап