Класни ръководители

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В 58. ОУ "СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ" 2018/2019 учебна година

НАЧАЛЕН ЕТАП                        

ПК 6-годишни – Мариана Симеонова – детски учител

І а клас – Галина Антова – начален учител

І б клас – Лидия Костадинова – начален учител

II a клас – Камелия Каменова начален учител, главен учител в начален етап

II б клас – Иванка Илиева начален учител

ІII а клас – Здравка Томованачален учител

ІII б клас – Йорданка Крумованачален учител

III в клас Снежанка Тошеваначален учител, преподавател по биология и здравно образование

ІV а клас – Тереза Владимированачален учител

ІV б класТатяна Станчеваначален учител

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V а клас – Марияна Георгиева – преподавател по биология и здравно образование

V б клас – Ренета Велева – преподавател по български език и литература

VI а клас – Славка Тодорова – преподавател по български език и литература, главен учител в прогимназиален етап

VІI а клас – Иванка Гигова – преподавател по математика

VІI б класЮлия Иванова – преподавател по математика