Проекти

 

LightSource charity


Проект

“Обичам моето училище”


Позитивна и цветна учебна среда!


http://lightsourcecharity.org/bg/i-love-my-school-bg


Щастливи сме да ви уведомим, че спечелихме дарение от LightSource charity, което ще направи красиво и уютно нашето училище.

Ще бъде изработен красив интериорен дизайн на училището ни.

1.  Стаите, коридорите и фоайетата ще бъдат естетично украсени и в тях ще витае приказно красива атмосфера.

2. Доброволчески групи от деца, учители и родители изработват мебели от рециклирани мебели  за фоайета.

3.  Създават се кътове с “Цветя Чистачи” и “Билкови градинки”, които ще пречистват въздуха  в класната стая.

 
 
 
 
 
 
Успешната работа по проекти осъществява привличането на средства за превръщането на 58 ОУ “Сергей Румянцев” в модерно и привлекателно място за обучение, възпитание и творчество на нашите деца.

През учебната 2016/2017 58 ОУ “Сергей Румянцев” работи по следните национални проекти на Министерството на образованието и науката:

“Нов път за нови таланти в преподаването”

Целта на проекта е да привлече в училищата специалисти от различни професионални области, които все още нямат придобита преподавателска правоспособност, да ги обучи в рамките на иновативна магистърка програма и да осигури подкрепа за първите им две години в училище. Идеята е в образователния процес да бъдат ангажирани хора с новаторски дух, творчески подход, свежи идеи и желание за работа.

В 58 ОУ по проекта работят четирима учители.

“Твоят час”

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

В рамките на проекта в 58 ОУ функционират групи за запълване на пропуски и групи по интереси в областите български език, математика. 

“Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”

Проектът има за цел да изгради образователна среда за: разгръщане на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие и успешна реализация и социализация; по-високо качество и по-добър достъп до образование; ранна превенция на обучителни затруднения; включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП); включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение.

Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”

Чрез програмата се създават атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и се осигуряват съвременни материали, книги и игри. Обновява се специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии. Дава се възможност за практическо обучение в реална работна среда.

Безплатни закуски

58. ОУ работи и по два от проектите на Министерството на образованието за осигуряване на безплатни закуски – “Училищен плод” и “Училищно мляко”.