Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”

Чрез програмата се създават атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и се осигуряват съвременни материали, книги и игри. Обновява се специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии. Дава се възможност за практическо обучение в реална работна среда.