Твоят час

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

В рамките на проекта в 58 ОУ функционират групи за запълване на пропуски и групи по интереси в областите български език, математика.