Нов път за нови таланти в преподаването

Целта на проекта е да привлече в училищата специалисти от различни професионални области, които все още нямат придобита преподавателска правоспособност, да ги обучи в рамките на иновативна магистърка програма и да осигури подкрепа за първите им две години в училище. Идеята е в образователния процес да бъдат ангажирани хора с новаторски дух, творчески подход, свежи идеи и желание за работа.

В 58. ОУ по проекта работят четирима учители през учебните 2016-2017 и 2017-2018 г.