Официално откриване на учебната година

Уважаеми ученици, родители и гости,

Официалното откриване на новата 2019-2020 учебна година ще се състои на 16.09.2019 г., понеделник, от 09:00 ч.

Очакваме учениците в двора на училището най-късно до 08:45 ч.