ПРАЗНИК НА ХИМИЯТА 2022

„ХИМИЯТА – ОТ КОЛБАТА, ПРЕЗ КОМПЮТЪРА КЪМ БЪДЕЩЕТО“

Химия

Празникът на химията е ежегодно национално състезания, организиранот от Съюза на Химиците в България в сътрудничество с Факултет по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, Федерация на научнотехническите съюзи и РУО-София. Учениците се състезаваха в три възрастови групи: 5-7 клас, 8-10 клас и 11-12 клас в три категории – есе, постер и презентация. Темите на конкурса тази година бяха „Случайни открития в химията“, „Значими постижения в химията“ и „Переспективи и предизвикателства пред химията на бъдещето“.

Ученици от нашето училище участваха със свои разработки и в трите категории във възрастовата група 5 – 7 клас.

-        Габриела Йосифова от пети клас представи есе на тема „Неръждаемата стомана като случайно откритие в химията“.

Габриела Йосифова

-        Габриела Тодорова от пети клас представи есе на тема „Пеницилинът като случайно откритие в химията“.

Габриела Тодорова

-        Кристина Найденова от пети клас се представи с презентация на тема „Случайни открития в химията, които променили живота на човека“.

Кристина Найденова

-        Габриела Велчева и Пресияна Панева от 7 клас изработиха постер на тема „Откритието ва захарина“

Пресияна Панева и Габриела Велчева

До финалния кръг бяха допуснати Габриела Йосифова и Габриела Тодорова от пети клас. На 15.04.2022г се състоя публична защита във Факултет по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“.

Габриела Йосифова и Габриела Тодорова преди защитата

След успешна защита във финалното класиране Габриела Йосифова зае първо място, Габриела Тодорова остана четвърта с поощрителна награда в своята възрастова група.

Честито деца!

Благодарим на участниците и техния ръководител госпожа Марияна Георгиева за положения неимоверен труд и ентусиазъм при подготовката и защитата на постерите, есетата и презентацията.