Открити уроци на учениците от 1-ви до 4-ти клас по Хореография

Уважаеми родители,

с най-голямо удоволствие Ви каним на отрита пратиа по хореография на учениците от 1-ви до 4-ти клас на 58 ОУ "Сергей Румянцев", както следва:

1а клас - 2 Март

1б клас - 23 Февруари

2б клас - 16 Февруари

3а и 3б клас - 26 Януари

4а и 4б клас - 19 Януари