Очакваме с нетърпение още такива срещи!

✍️В различни етапи от своя живот човек има съответните нагласи и предпочитания, които определят в голяма степен избора му на професия и работно място.
Разговорите за кариерно ориентиране в училище помагат на учениците да опознаят по-добре собствената си личност и света на труда, да изградят умения за вземане на решения и осъществяване на преход от училище към професионалния живот.
Благодарни сме, че Елица Вирчева - People Manager в екипа на HP Enterprise, посети учениците от 7-ми клас на 58. ОУ "Сергей Румянцев", за да сподели собствения си опит и да провокира у тях критично мислене на тема "Кариерно ориентиране".
Очакваме с нетърпение още такива срещи!Може да бъде изображение с 11 души и хора, които учатМоже да бъде изображение с 1 човекМоже да бъде изображение с 15 души и хора, които учатМоже да бъде изображение с 3 душиМоже да бъде изображение с 10 души и хора, които учат