Обучение на тема: „Социални умения. Умения за общуване. Вербална и невербална комуникация“

Обучение на тема: „Социални умения. Умения за общуване. Вербална и невербална комуникация“, с учениците от 5️⃣ класове на 58. ОУ “Сергей Румянцев”, водено от Пламенка Петрова – обществен възпитател, член на МКБППМН и експерт в сферата на зависимостите.
✅ Обучението е част от дейностите, предвидени в Общинска програма за превенция на МКБППМН при СО – район „Сердика“, за 2023 г.
???? Учениците бяха въведени в темите за социалните умения, видовете комуникация, езикът на тялото и др. Дискутирани бяха различни вербални и невербални техники на комуникация, като: умението да слушаме, проявата на емпатия, „Аз -посланието“ и др. Участваха и в ролеви игри за общуване, разпределени по двойки, като използваха наученото по темата.
???? Учениците оправиха и послание към своите връстници: „Едно от най-важните изисквания при общуването е, както някой да говори, така и някой да слуша, да се съобразяваме със събеседника си и да не засягаме неговите чувства и интереси“.
Предстои да бъдат проведени обучения по темата и с ученици от други общински училища в района.
???? Благодарим на екипа на училището за ползотворното ни сътрудничество!
May be an image of 14 people, people studying and tableMay be an image of 10 people, people studying and tableMay be an image of 15 people and people studying