Родителска среща

Уважаеми родители,

на 04.09.2014г (четвъртък) от 18 часа ще се проведе РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за децата от първи клас и подготвителните класове (петгодишни и шестгодишни).

Ръководството на 58. ОУ "Сергей Румянцев"