Измерване на четивната грамотност на учениците

В нашето училище се проведе тестово измерване на четивната грамотност на учениците. В отговор на данните за ниската четивна грамотност на учениците в България училището проведе тестове в петите и шестите класове, разработи програми за часовете по ЗИП и допълнителна подготовка, насочени към развиване на четивната грамотност. В края на годината ще се проведе ново измерване на четивната грамотност, за да се проследи прогреса на учениците. Миналата година пробното изследване на четивната грамотност на учениците от 6. клас показва общ ръст от 20%.