ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 29.11.2016 г. /вторник/, от 18.00 ч. в класните стаи на паралелките в 58.ОУ „Сергей Румянцев” ще се проведе родителска среща при следния

                                                           ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Избор на двама представители от паралелка, които да участват в избора на членове на обществен съвет на 58. ОУ „ Сергей Румянцев”.
  3. Провеждане на събрание в Учителската стая на родителите, в което участват избраните по т. 2 .   

Начинът за избиране и функциите на обществения съвет са регламентирани в чл. 266-269 на Закона за предучилищно и училищно образование.

        Очакваме Ви!                                                                       

Благодарим Ви за отзивчивостта!

Дата:15.11.2016 год.                                  Директор: Костадин Мустайков

Екскурзия по повод Ден на народните будители

В начален етап се проведе екскурзия по случай Ден на народните будители. Втори, трети и четвърти клас посетиха Сопот, Карлово и Калофер. Нашите учениците разгледаха къщата музей на Иван Вазов, забележителности, свързани с народните будители, восъчните фигури и Етнографския музей. В Карлово посетихме къщата музей на Васил Левски, а в Калофер – къщата на Христо Ботев и паметника на Христо Ботев. Учениците останаха впечатлени от разказа за живота на семейството на Христо Ботев и от класното училище, в което е преподавал Ботьо Петков. 

 15073497 1581973061828371 5358029544866628496 n

Измерване на четивната грамотност на учениците

В нашето училище се проведе тестово измерване на четивната грамотност на учениците. В отговор на данните за ниската четивна грамотност на учениците в България училището проведе тестове в петите и шестите класове, разработи програми за часовете по ЗИП и допълнителна подготовка, насочени към развиване на четивната грамотност. В края на годината ще се проведе ново измерване на четивната грамотност, за да се проследи прогреса на учениците. Миналата година пробното изследване на четивната грамотност на учениците от 6. клас показва общ ръст от 20%. 

Международен ден на толерантността - 16-и ноември

По случай Международния ден на толерантността учениците от 5. а клас изработиха специално табло за красотата на различията, а учениците от Ученическия съвет разработиха и проведоха дискусии във всички класове в прогимназиален етап. Всеки клас даде своето обещание за толерантност. 

Работилница за финансова грамотност на учениците от нашето училище с международно признание

 12523890 1147910481885747 2146186288856377179 n

В края на миналата учебна година учениците от 3. а клас бяха избрани да представят на конференцията на фондация „Заедно в час“ умението за финансова грамотност, което са развивали през годината. Те проведоха урок, с който смаяха аудиторията от 40 възрастни. Учениците с лекота обясняваха защо трябва да подпишем трудов договор, когато започваме работа, защо трябва да плащаме данъци и къде отиват парите от тях, както и как да внимаваме и да си изчисляваме нетната работна заплата. Самата работилница бе избрана като уникален пример и заснета на видеоклип. За това признание нашите мъници се пребориха с хиляди ученици от целия свят. Можете да видите видеоклипа от работилницата на този линк: http://teachforall.org/en/news/student-leaders-take-ownership-their-development

Той вече е качен на страницата на „Teach for all“ и му се наслаждават хора от целия свят.

Празничен концерт

Ученици от нашето училище взеха участие в празничния концерт, организира от Столична община – район "Сердика", по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители. Концертът се проведе под патронажа на инж. Тодор Кръстев - кмет на район „Сердика“.

14720409 190873307986193 3439019803907982522 n