Бюджет

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2014-та г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2015 г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2015 г.

Отчет на бюджета за III тримесечие на 2015-та г.

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2015-та г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета за III тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2017 г. (1)

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2017 г. (2)

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2017 г. 

Бюджет на 58. ОУ "Сергей Румянцев" за 2018 г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2018 г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2018-та г.

Отчет на бюджета за III тримесечие на 2018-та г.

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2018-та г.

Бюджет на 58. ОУ "Сергей Румянцев" за 2019 г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2019-та г.