Прием в I клас 2022/2023 учебна година

 

Добре дошли в 58 ОУ "Сергей Румянцев" гр. София

клип снимка

 

 брошура снимка

Zapisvane 1kl

Линк към СТОЛИЧНА ОБЩИНА

2022/2023

Утвърден училищен план-прием за учебната 2022/2023 година в 1. клас:

- 2 паралелки с по 24 ученици във всяка;

- 2 групи за целодневна организация на учебния ден /ЦОУД/.

 

 

Избираеми учебни часове

 

 

 График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СРОК

ДЕЙНОСТ

26.04.2022 г.

Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и1 клас/ и на интернет страницата на всяко училище

От 26.04.2022 г.

До 05.06.2022 г. Вкл

(до 18:00 ч.)

Регистрация, актуализиране на профилите и заявяване накандидатурите

05.06.2022 г.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в18:00 ч.)

Подготовка за първото класиране за учебната 2022/2023 година

06.06.2022 г.

Публикуване на резултатите от първото класиране на учебната2022/2023 година (до 12:00 ч.)

от 06.06 до 17.06.2022 г.

 (до 17:00 ч.)

Записване на ученциите, приети на първо класиране.

17.06.2022 г. 17:00 ч.

Край на записване на класираните деца; Елиминиране нанезаписаните деца от първото класиране.

19.06.2022 г. 18:00 ч.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в18:00 ч.)

20.06.2022 г.

Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната2022/2023 година.

От 20.06 до 24.06.2022 г.

(до 17:00 ч.)

Записване на учениците, приети на второ класиране.

24.06.2022 г. - 17:00 ч.

Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от второто класиране

26.06.2022 г. - 18:00 ч.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)

27.06.2022 г.

Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2022/2023 г.

От 27.06 до 01.07.2022 г.

(до 17:00 ч.)

Записване на учениците, приети на трето класиране

01.07.2022 г. 17:00 ч.

Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от третото класиране

03.07.2022 г. 18:00 ч.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)

 04.07.2022 г.

Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебната 2022/2023 г.

От 04.07 до 06.07.2022 г.

 (до 17:00 ч.)

Записване на учениците, приети на четвърто класиране.

06.07.2022 г. 17:00 ч.

Край на записване на класираните деца; Елиминиране нанезаписаните деца от четвърто класиране

От 07.07.2022 г. До 31.08.2022 г. - период без класирания. Профилите могат да се актуализират.

31.08.2022 г. - 18:00 ч.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)

01.09.2022 г.

Публикуване на резултатите от първото текущо класиране заучебната 2022/2023 година

От 01.09. до 05.09.2022 г.

(до 17:00)

Записване на учениците, приети на първо текущо класиране.

05.09.2022 - 17:00 ч.

Край на записване на класираните деца; Елиминриане нанезаписаните деца от първото класиране

06.09.2022 г. 18:00

Край на актулизацията на профилите (заключване на системата)

07.09.2022 г.

Публикуване на резултатите от второто текущо класиране заучебната 2022/2023 година.

От 07.09. до 09.09.2022 г.

(до 17:00 ч.)

Записване на учениците, приети на второ текущо класиране.

09.09.2022 г. - 17:00

Край на записване на класираните деца; Елиминиране нанезаписаните деца от първото класиране.

     Уважаеми родители на бъдещи първокласници, с Наредбата за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година в общинските училища на територията на Столична община може да се запознаете тук.

 

Прилежащи територии на 58. ОУ "Сергей Румянцев"