Обществен съвет

Правилник на обществения съвет

 

Състав на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към 58. ОУ:

Председател:

Доника Костадинова

Членове:

Илиана Илиева

Цветина Митрова

Силивия Борисова-Спасова

Любомира Лукайчева