Материална база

58. ОУ "Сергей Румянцев" разполага със специализирани високотехнологични класни стаи и кабинети, оборудвани с мултимедейни устройства, интерактивни дъски, лаптопи, принтери, музикални системи и дидактически табла.

1. За учениците от начален етап:

оборудвани кабинети за сутрешните занимания и отделни такива за следобедните.

2. За учениците от прогимназиален етап оборудвани кабинети по:

- български език и литература
- математика
- английски език
- физика и химия
- география
- биология
- история
- музика
- изобразително изкуство


3. На разположение за всички ученици:

- компютърен кабинет

- зала за провеждане на занимания по интереси
- зала за провеждане на интерактивни занимания

- фитнес зала и маса за тенис
- два физкултурни салона ( малък и голям )
- спортни игрища по футбол, баскетбол, волейбол.

- актова зала
- библиотека 
- етнографски музей

4. Център за приобщаващо образование: 


- логопедичен кабинет
- ресурсен кабинет
- кабинет на психолога
- логопедичен кабинет към държавния логопедичен център

5. И още:
- медицинско обслужване
- стол
- лавка
- охрана

 IMG 20221118 090439

 IMG 20221118 091300IMG 20221118 091307IMG 20221118 091715IMG 20221118 091733IMG 20221118 091926

IMG 20221118 092339IMG 20221118 092650IMG 20221118 092709IMG 20221118 092742IMG 20221118 091926IMG 20221118 091559IMG 20221118 093012IMG 20221118 093054IMG 20221118 093637IMG 20221118 100203IMG 20221118 100616IMG 20221118 100751IMG 20221118 101026IMG 20221118 101113IMG 20221118 101920IMG 20221118 102051IMG 20221118 102107IMG 20221118 102051IMG 20221118 102844IMG 20221118 103225