Учителски колектив

 1. Костадин Лазаров Мустайков – ДИРЕКТОР
 2. Мария Петрова Павлова-Елмазова - ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
 3. Анелия Иванова Рангелова – учител ЦОУД 
 4. Антоанета Кирилова Николова - учител ЦОУД
 5. Бисерка Иванова Борисова - старши учител, ресурсен            
 6. Бойка Стоянова Шаламанова – старши учител човек и природа, химия и биология
 7. Венелина Йорданова Керкенезова – старши учител изобразително изкуство
 8. Генади Иванов Цанков – учител логопед и ресурсен
 9. Грета Боянова Драганова – учител история
 10. Даниела Янева Василева – старши учител чужд език 
 11. Димитринка Щерева Щерева-Зафирова – психолог
 12. Дочка Иванова Атанасова – учител Българси език и литература  
 13. Драга Генадиева Василева – старши учител ЦОУД
 14. Екатерина Бранкова Йорданова – учител чужд език 
 15. Емилия Иванова Здравкова – старши учител математика и физика
 16. Здравка Веселинова Христова – учител ЦОУД
 17. Иванка Василева Миланчева-Илиева - учител
 18. Пенка Атанасова Минчева – учител физкултура
 19. Ирина Красимирова Цанкова - учител 
 20. Йовка Добрева Димитрова – старши учител физкултура
 21. Йорданка Радкова Крумова – старши учител
 22. Камелия Давидова Каменова – главен учител
 23. Лавиния Кръстева Гаврилова – старши учител ЦОУД
 24. Лидия Йорданова Костадинова – старши учител 
 25. Марина Бориславова Йовчевска – учител хореография
 26. Мария Димитрова Желязкова – учител математика и информатика
 27. Нина Светлинова Цветкова – учител география
 28. Росица Владимирова Василева - учител ЦОУД
 29. Славка Николова Тодорова – главен учител Български език и литература
 30. Станислава Любенова Мезерлиева-Пингелова – старши учител
 31. Татяна Димитрова Станчева – старши учител
 32. Теодор Константинов Грозданов - учител музика                      
 33. Тереза Василева Владимирова – старши учител
 34. Ирина Атанасова Керкелова - учител ЦОУД
 35. Цветомира Михайлова Керемидчиева - учител ЦОУД                                       
 36. Ренета Вукадинова -библиотекар