Класни ръководители

58. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ“

Класни ръководители за учебната 2022/23 г.

1а кл. – Станислава Мезерлиева                     5а кл. – Екатерина Йорданова

1б кл. – Лидия Костадинова                             5б кл. – Дочка Атанасова

2а кл. – Камелия Каменова                               6а кл. – Йовка Добрева

2б кл. – Иванка Илиева                                     6б кл. - Венелина Керкенезова

3а к- л. – Ирина Цанкова                                   7а кл. – Славка Тодорова

3б кл. – Йорданка Крумова                               7б кл. – Мария Желязкова

4а кл - Тереза Владимирова                             7в кл. – Нина Цветкова

4б кл. - Татяна Станчева

Учители в ЦОУД

1а кл. – Цветелина Веселинова

1б кл. – Росица Василева

2а кл. – Антоанета Николова

2б кл. – Здравка Христова

3а кл. – Драга Василева

3б кл. – Цветомира Керемидчиева

4а кл. – Лавиния Гаврилова

4б кл. – Анелия Рангелова