ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “Развитие на човешките ресурси”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“Развитие на човешките ресурси”

Проект:  "Мостове за диалог и доверие"

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

  •  Да бъдат генерирани идеи за преодоляване на предрасъдъците в училищния живот;
  •  Да се изградят способности у учители, родители и ученици за съвместна работа, за да отговарят адекватно на динамично променящите се условия на учебната среда – от затворена и моноетническа към отворена и мултиетническа

 Постигнати резултати:

  •  В училището беше проведен конкурс за графити на тема “Аз и моят свят”
  •  Победителите в конкурса  получиха правото да изпълнят идеята си върху стената на новия кабинет “Аз и моят свят”
  •  С осигурени материали от Асоциация “Човешки права – стъпка по стъпка”

Проект: „Подкрепа за единно бъдеще“-съвместен проект с 59 ОУ и 31СДГ “Зора“Г.

Бяха създадени следните клубове:

“За деня на мама“с ръководители Лидия Костадинова, Лавиния Гаврилова и Татяна Станчева „Хореография“ с ръководител Йордан Стоянов

"Родна реч" с ръководители Здравка Томова и Йорданка Крумова