Творим онлайн в групата за Занимания по интереси - ЦОУД 3б клас

Творим онлайн в групата за Занимания по интереси - ЦОУД 3 б клас.

 

2Михаела Тодорова 3б клас

 

 

1

Николай Цоков 3б клас

 

3

Стефани Станимирова 3б клас

 

4

Михаела Тодорова 3б клас

 

5

Николай Цоков 3б клас