Списък на необходимите учебни помагала

                     58. Основно училище „Сергей Румянцев”

София, район „Сердика”, ул. „Железопътна“ №65

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; тел.: 02/ 936 67 55

Списък на необходимите учебни помагала

по отделните предмети за учебната 2022/2023 година

5. клас

Учебно помагало

Издателство и автори

1.

Работни листове по български език

изд. „БГ Учебник“ ЕООД

Иван Инев, Петя Маркова, Таня Петрова, Катерина Иванова

2.

Работни листове по литература

изд. „Булвест 2000“,

„Клет България“ ООД

Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева

3.

Учебна тетрадка по АЕ

/за ООП/

Издателство „КЕЙМБРИДЖ ЮНИВЪРСИТИ ПРЕС И КЛЕТТ БЪЛГАРИЯ”

4.

Граматика с упражнения по АЕ

/за РП/

Издателство „КЛЕТТ БЪЛГАРИЯ”

5.

Учебна тетрадка по математика

№1 и №2

изд. „Архимед“

Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

6.

Тетрадка по история и цивилизации

Издателство „ Булвест 2000“

Виолета Стойчева,Кина Котларска

7.

Атлас по история и цивилизации

Издателство „Атласи“  

8.

Атлас по география и икономика

Издателство „Атласи“  

9.

Учебна тетрадка по човекът и природата

изд. „Булвест 2000“,

„Клет България“ ООД

Максим Максимов и колектив

6. клас

Име

Издателство и автори

1.

Работни листове по български език

изд. „БГ Учебник“ ЕООД

Иван Инев, Петя Маркова,

Катерина Иванова

2.

Работни листове по литература

изд. „Булвест 2000“,

„Клет България“ ООД

Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева

3.

Учебна тетрадка по АЕ

/за ООП/

Издателство „КЕЙМБРИДЖ ЮНИВЪРСИТИ ПРЕС И КЛЕТТ БЪЛГАРИЯ”

4.

Граматика с упражнения по АЕ

/за РП/

Издателство „КЛЕТТ БЪЛГАРИЯ”

5.

Учебна тетрадка по математика

№1 и №2

изд. „Архимед“

Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

6.

Тетрадка по история и цивилизации

Издателство „ Булвест 2000“

Георги Якимов, Надка Васева

7.

Атлас по история и цивилизации

Издателство „Атласи“  

8.

Атлас по география и икономика

Издателство „Атласи“  

9.

Учебна тетрадка по човекът и природата

изд. „Булвест 2000“,

„Клет България“ ООД

Максим Максимов и колектив

7. клас

Име

Издателство и автори

1.

Работни листове по български език

изд. „БГ Учебник“ ЕООД

Иван Инев, Петя Маркова

2.

Работни листове по литература

изд. „БГ Учебник“ ЕООД

Иван Инев, Петя Маркова, Виолета Инева, Цветана Милчева

3.

Учебна тетрадка по АЕ

/за ООП/

Издателство „КЕЙМБРИДЖ ЮНИВЪРСИТИ ПРЕС И КЛЕТТ БЪЛГАРИЯ”

4.

Граматика с упражнения по АЕ

/за РП/

Издателство „КЛЕТТ БЪЛГАРИЯ”

5.

Учебна тетрадка по математика

№1 и №2

изд. „Архимед“

Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

6.

Книга за ученика по математика

По учебната програма за 2022/2023 г.

изд. „Архимед“

Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

7.

Тетрадка по история и цивилизации

Издателство „Анубис“

Тодор Мишев,Катя Бенчева

8.

Атлас по история и цивилизации

Издателство „Атласи“  

9.

Атлас по география и икономика

Издателство „Атласи“  

10.

Учебна тетрадка по биология и здравно образование

изд. „Просвета“

Мария Кабасанова и колектив

11.

Учебна тетрадка по физика и астрономия

изд. „Булвест 2000“,

„Клет България“ ООД

Максим Максимов

12.

Работни листове по химия и опазване на околната среда

изд. „Булвест 2000“,

„Клет България“ ООД

Марко Костадинов и колектив