Екскурзия с учебна цел

????????Екскурзия с учебна цел????????
По човек и общество учениците от 4. клас учат за демокрация, държавни структури, демократично управление и Търновска конституция.
За да възприемат по - лесно новите термини е необходимо да видят, преживеят и да се докоснат до тяхното значение.
За целта учениците от 4. "А" клас заедно със своите учители - г-жа Тереза Владимирова и г-жа Лавиния Гаврилова, посетиха Президентството на Република България, за да видят държавната институция, която представя България пред света.
Всички бяха посрещнати радушно от целия екип.
Там те разгледаха Гербовата зала, библиотеката и автентичния кабинет на демократично избрания президент Жельо Желев.
Учениците благодариха и подариха Алманах на вицепрезидента Илияна Йотова, която им обърна голямо внимание и отдели половин час от натоварения си график.
За 4. "А" клас това беше едно незабравимо преживаване, а някои от тях вече искат да станат гвардейци, когато пораснат.
 
Може да бъде изображение с 14 души, изправени хора и на закритоМоже да бъде изображение с 7 души, изправени хора и на закритоМоже да бъде изображение с 11 души, изправени хора и на откритоМоже да бъде изображение с 6 души, дете, изправени хора и на закритоМоже да бъде изображение с 11 души, дете, изправени хора и на закритоМоже да бъде изображение с 10 души, изправени хора и на закритоМоже да бъде изображение с 12 души, седнали хора, изправени хора и на закритоМоже да бъде изображение с 9 души, изправени хора и на закритоМоже да бъде изображение с 13 души, изправени хора и на закритоМоже да бъде изображение с 13 души, дете, изправени хора и на закрито