Прием - 6

Започна приемът в подготвителен клас на 6 годишни деца полудневне форма на обучение за учебната 2014/2015 г.

Заповядайте!
Станете част от голямото училищно семейство на 58 Основно училище „Сергей Румянцев"!