Учениците на 58. ОУ с първо и второ място на Състезание по езикова култура

Обща снимка

На 29 май (неделя) в 90. СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ се проведе за първи път в България състезание по езикова култура между петите класове на пет училища, с подкрепата на Младежкия съвет към Посолството на САЩ.

Над 100 участници работиха в екипи върху 4 кръга, които включваха изученото от тях в часовете по български език и литература. Задачите ги поставиха в ролите на експерт към БАН (кръг членуване), редактори (кръг правопис), професори (кръг части на речта и части на изречението) и актьори (кръг трансформиращ преразказ). Оценяваха уменията за работа в екип. Всеки отбор имаше ментор, който наблюдаваше дали състезатели общуват с уважение, разпределят си ролите и достигат до решение заедно.

Отборите, постигнали най-много точки, получиха награди в отделните кръгове от представители на БГ Учебник и Уча.се. А на базата на общо класиране се връчиха купите за първо, втори и трето място. В състезанието участваха 5 а и 5 б клас от нашето училище. Като техни ментори се включиха ученици от 6 и 8 клас. Нашите учениците спечелиха трети и четвърти кръг, както и първо и второ място в общото класиране.

13310389 1759746897645483 8899902391866127173 n13335889 1759746784312161 4636543540863063723 n

 

Великденски лекоатлетически турнир

На 10 май в 58. ОУ се проведе лекоатлетически турнир, организиран съвместно с Община Сердика. В турнира взеха участие представители на шест училища. Учениците се състезаваха в три възрастови групи 3–4 клас, 5–7 клас, 8–10 клас. Нашето училище излъчи 26 свои представители, които спечелиха над 10 медала! На награждаването присъстваше и зам.-кметът на Община Сердика Даниел Павлов.

13340564 10154194869749304 1982608711 o

Награда за 58. ОУ

IMG 0126

На 11-и май 2016 г. се проведе Церемония за връчване на награди за принос в развитието

на българското образование, организирана от Столична община

под патронажа на кмета на град София – г-жа Йорданка Фандъкова. 

На специалното събитие в зала „България“ директорът на 58. ОУ „Сергей Румянцев“ г-н

Костадин Мустайков получи грамота за успешно управление на образователните институции, при

спазване на строга финансова дисциплина, повишаване нивото на квалификация на учителите, за

подобряване на материално-техническата база и повишаване на ефективността на образователния процес,

за реализиране на ефективен модел на развитие на среднотообразование и управленски подход за

организация на образователната среда.

13227939 10154162129404304 963479001 n

Фолклорен фестивал

IMG 0072IMG 0077

 

На 11-и май в актовата зала се проведе Фолклорен фестивал, в който участваха ученици от първи до осми клас.

Фестивалът включваше представяне на народни песни и танци и донесе много настроение на всички гости.

 

IMG 0094IMG 0114

 

Екскурзия до гр. Ловеч

IMG 0193

На 14-и май всички ученици от начален етап посетиха гр. Ловеч, Къкринското ханче и щраусовата ферма

в село Брестница. Учениците се завърнаха с много нови знания и положителни емоции.

Ден на самоуправлението в 58. ОУ

13115416 10154146490664304 1570545340 n

Ден на самоуправлението в 58. ОУ

Днес, 9-и май, по случай Деня на Европа се осъществи традиционният Ден на самоуправлението,

в който учениците ръководеха своето училище – те влязоха в ролята на директор, заместник-директор и учители.

Всички уроци бяха изнесени от учениците! Учителският екип на училището иска да благодари на всички за добрата

подготовка, желанието и чудесната атмосфера.

 

 

Тервел Пулев се запозна с учениците от 58. ОУ

 

13153504 10201634171452942 1228072911 n13152614 10201634155692548 1720783987 n

  „Постоянство, целенасоченост. И да не се отказват.“

Този съвет даде двукратният европейски вицешампион Тервел Пулев на над 100 ученици от

58. ОУ „Сергей Румняцев“. Срещата се състоя по покана на 5. а и 5. б клас, като част от

Дни на кариерното развитие, в които учениците канят професионалисти от различни области.

IMG 0058IMG 0044

 

Среща с Тервел Пулев

На 4-и май (сряда) от 13.40 ч. учениците от 58. ОУ "Сергей Румянцев" ще се срещнат с бронзовия олимпийски медалист и двукратен европейски вицешампион Тервел Пулев! Срещата се реализира по покана на 5. а и 5. б клас. 

Прием

За учебната 2016/2017 година 58 ОУ"Сергей Румянцев" отваря врати за деца, на които предстои да се обучават в подготвителен клас.
Моделът на обучение е неразделна част от този на училището и е изграден върху:

Ø принципите за социализация на децата в условията на плавен и приемствен преход за училище, грижи, любов към тях и висок професионализъм от страна на учителите;
Ø съвременни образователнни програми с включени в тях задължителни елементи от учебната програма, утвърдена от Министерството на образованието и науката и много допълнителни, развиващи и развлекателни занимания съобразени с възрастта и индивидуалните нагласи на децата;
Ø целодневна организация – от 8.30 – 16.30ч – по желание на родителите
Моделът:
Ø гарантира придобиване на предучилищна подготовка, обща и специална готовност за училище;
Ø реализира се в модерна и комфортна среда– помещения за занимания, игри, спорт и отдих;
Ø
Ø Учителите са опитни и компетентни педагози с необходимата квалификация – начална или предучилищна педагогика.

Прием
1. Заявено желание от страна родителите на:
2. Разговор на родителите и детето с ръководството на училището;
3. Беседа на детето и родителите с училищните психолози.

Задължителни учебни дейности

ХУДОЖЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА

Образователното направление "Художествена информация и литература за деца" е самостойно обособено по посока придобиването на актуална, значима и ценна за тях информация от подбрани, съобразно възрастта литературни произведения за деца. То има за цел да допълни и разшири сведенията на детето за света, да гарантира варианти на стратегии за преходите: от възприятия към представи, от реално към въображаемо и да стимулира емоционална отзивчивост чрез преживяването. Запознаването с художествената литература въвежда детето в света на художественото изобразяване, развива образното мислене и въображението, подготвя естетически възприятия и представи за първи клас.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Образователно направление "Български език" е структурирано в пет ядра: процес на говорене и слушане – формален и съдържателен план, граматика, фонетика, подготовка за четене и писане. В съдържателен план разработените държавни образователни изисквания се подчиняват на психолингвистични принципи и закономерности. Във формален план се акцентира на усвояването на българския език на различни равнища от деца - монолингви (чиито семеен език е български) и деца - билингви (чиито семеен език не е български).

МАТЕМАТИКА

Математическата подготовка в подготвителния клас в училище е насочена към формиране на елементарни математически представи, съобразени с: психическите особености на детето и развиващото влияние на математическите дейности; възрастовите възможности за осмисляне на основни математически отношения между обекти и явления; приемствеността в обучението по математика между детската градина и началното училище.

СОЦИАЛЕН СВЯТ

Направлението "Социален свят" систематизира цели, образователно съдържание и педагогически технологии, които възпитават социалната способност "адаптивност", свързана със социално-ориентираното поведение. Тя се изгражда чрез усъвършенстването на познавателните стратегии за осъзнаването на личностна идентичност – гледните точки за сходство и контраст с другите – близки и чужди, които са в основата на новата позиция на детето при прехода за училище. Овладените умения, осигуряващи винаги адекватно ориентиране по емпиричен и рефлексивен път в света, гарантират връзката между индивидуалните потребности на всяко дете с неговите възможности за живот и дейност.

ПРИРОДЕН СВЯТ

Направлението "Природен свят" систематизира цели, образователно съдържание и педагогически технологии, които подготвят предпоставките на екологичната култура - конкретни и обобщени представи за общите и диференцирани потребности на организмите от светлина, вода, топлина, храна и пр. Ориентирането във функциите на органи и части на животните и растенията води до изграждане на динамични представи за изменението им при определени условия на средата - сезонни промени в "природна картина". На тази основа се осъзнават сигнални признаци на обекти от средата, които изискват целенасочено отношение на детето за гарантиране на тези потребности.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Изобразително-практическата подготовка на децата в подготвителните класове за училище е тясно свързана с активизирането на сензомоторната, аналитико-познавателната и изобразително-творческата им дейност. Тя осигурява: целенасочена и комплексна подготовка за системно обучение в началното училище, свързана с възприемане, осъзнаване и пресъздаване на природната и социална действителност; въвеждане на децата в специфични достъпни понятия на нагледна основа (картина, рисунка и пр.), в основни методи и техники за изобразяване на обекти чрез изразни средства на изобразителното изкуство. "

МУЗИКА

По своята същност музиката е уникално явление като звуков код, писменост, универсална художественотворческа система, изразни средства и сугестика. Функционалната значимост на това явление се простира от индивидуалните личностни качества до битуващите и унаследените обществени реалности.

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И БИТОВИ ДЕЙНОСТИ

Образователното направление "Конструктивно – технически и битови дейности" подпомага ориентирането на детето в подготвителна група в съвременната, достъпна за него технологична среда. То отговаря на нуждите на всяко дете да работи и да постига успех в предметно–практическата си дейност, чрез познати и нови предизвикателства, да има достъп и да избира популярни материали и технологии за работа.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Програмата извежда на преден план опазването на здравето на децата чрез задоволяване на естествените им биологически потребности от двигателна активност.

ИГРОВА КУЛТУРА И ПРЕСЪЗДАВАНЕ

Игровата култура и пресъздаване в подготвителния за училище клас е процес на педагогическо взаимодействие, при който се интегрират цели, ориентирани към самия процес на играене, ценни за детето като удоволствие от игрово и едновременно приложно пресъздаване.

Допълнителни занимания (избират се по желание от децата и техните родители при записването)
v Танци – модерни, народни;
v Музика
v Изобразително изкуство ;
v Чужд език – английски
v Ресурсен учител и психолог
v Спорт – плуване, тенис на корт;
v Развиване на социални умения.

Родителска среща

Уважаеми родители,

на 04.09.2014г (четвъртък) от 18 часа ще се проведе РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за децата от първи клас и подготвителните класове (петгодишни и шестгодишни).

Ръководството на 58. ОУ "Сергей Румянцев"

Прием - 6

Започна приемът в подготвителен клас на 6 годишни деца полудневне форма на обучение за учебната 2014/2015 г.

Заповядайте!
Станете част от голямото училищно семейство на 58 Основно училище „Сергей Румянцев"!