Материална база

1. Кабинети:

 • специализирани кабинети по основни ученически дисциплини:
  • литература
  • математика
  • английски език
  • физика и химия
  • география
  • биология
  • история
  • музика
  • изобразително изкуство
  • безопасност на движението
 • две компютърни зали
 • два мултимедиини кабинета
 • кабинет по ДТИ

2.Спортни зали и игрища

 • два физкултурни салона ( малък и голям )
 • спортни игрища по футбол, баскетбол, волейбол, мини, тенис

3.Зали за развлечения:

 • актова зала
 • детски кът
 • библиотека

4.И още:

 • медицинско обслужване
 • стол
 • лавка с винаги пресни закуски
 • охрана

За да добиете реална представа за материалната база на 58 ОУ "Сергей Румянцев" натиснете