За Нас

58. Основно училище „Сергей Румянцев" осигурява качествено образование и възможности за своите ученици от подготвителна група до 7. клас. Екипът на училището се състои от високомотивирани професионалисти, които създават благоприятна среда за учене и развитие на учениците си.

Част от възможностите за нашите ученици са:

1. Хореографска паралелка през цялата степен на обучение
2. Информационни технологии от І до VІІІ клас – избираема подготовка
3. Английски език от I клас
4. Целодневно обучение на I-IV клас
5. Народни танци
6. Минитенис
7. Плуване
8. Ресурсно подпомагане и психолог 
9.  Медицинско обслужване
10. Интегриране на информационните компютърни технологии в учебно-възпитателния процес
11. Занималня за малките ученици от I, II, III, IV клас

 

Административни услуги, извършвани от 58. ОУ "С. Румянцев"